31.08.2021

LIPIEC – SIERPIEŃ 2021

W tym okresie kontynuowane jest wznoszenie kolejnych kondygnacji nadziemnych projektowanej oficyny. Powstaje konstrukcja żelbetowa 2-go i 3-go piętra Segmentu 1, zwieńczona zabetonowaniem stropu nad jego czwartą kondygnacją nadziemną. Segment 2 wzrasta o dwie kolejne kondygnacje zakończone zabetonowanym stropem nad 4-tym piętrem.

Na bieżąco wykonywane są  spoczniki oraz montowane biegi schodowe pomiędzy kolejnymi kondygnacjami.

Trwają prace murowe ścian działowych 1-go i 2-go piętra oficyny.