30.06.2021

STYCZEŃ – CZERWIEC 2021

Od początku roku kontynuowane były prace fundamentowe w obszarze projektowanej oficyny.

W lutym na budowie został ustawiony drugi żuraw wieżowy. Po zazbrojeniu i zabetonowaniu płyt fundamentowych rozpoczęliśmy etap wznoszenia ścian i stropów kolejnych kondygnacji nadziemnych projektowanej oficyny.

Roboty w tym okresie kończy wykonanie stropu nad kondygnacją 1-go piętra segmentu 1 oraz wykonaniem stropu nad kondygnacją 2-go piętra segmentu 2 oficyny. Sukcesywnie wykonywane były spoczniki i montowane biegi schodowe pomiędzy kolejnymi kondygnacjami.