30.09.2021

WRZESIEŃ 2021

Wykonaliśmy konstrukcję żelbetową kondygnacji 4-go piętra segmentu 1 oraz 5-go piętra segmentu 2 oficyny. Trwa deskowanie i prace zbrojeniowe stropu nad kolejnymi kondygnacjami.

Trwają prace murowe ścian działowych 2-go piętra oficyny.

Do końca miesiąca planowane jest wykonanie stropu nad 4-tym piętrem segmentu 1 i nad 5-tym piętrem segmentu 2 oficyny.